Returpolicy

PRIVATPERSON/KONSUMENTKUND

Vid retur, storleksbyte eller reklamation, registrera ditt ärende till vår support som du hittar här (Kontakt). Du registrerar med ditt Ordernummer och den e-mailadress du använde vid köpetKunden står för returfrakten vid ren retur och vi står för returfrakten vid storleksbyte. Vill du byta till annan modell, gör en ren retur enligt ovan och sedan en ny beställning i vår webshop av den produkt du önskar. Återbetalning av varuvärdet sker när vi mottagit och godkänt inskickade varor. Enligt huvudregeln i distans- och hemförsäljningslagen äger konsument rätt att ångra köp av en vara eller tjänst inom 14 dagar från dagen konsument har mottagit sin beställning. Ångerrätten gäller inte en specialtillverkad vara med en tydlig personlig prägel. Till exempel tryckta eller broderade produkter. Det är självklart möjligt att reklamera en vara med ett uppenbart fel trots att den är specialtillverkad. Som konsument äger du rätt att reklamera en vara om produktegenskaperna avviker från produktbeskrivningen. Vid ofullständig retur, dvs om produkten inte är i originalskick, är smutsig, tvättad, saknar originalförpackning och/eller originalproduktetiketter eller ankommer oss efter mer än 14 dagar från dagen konsument har mottagit sin beställning förbehåller vi oss rätten att inte godkänna returen. Adresslapp får inte heller fästas direkt på skokartong eller produktpåse. I övrigt följer vi Konsumentköplagen och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

FÖRETAGSKUND

1. RETUR/ÅTERKÖP

Whatweride.com accepterar under förutsättningarna nedan återköp/retur av en produkt ur ordinarie sortiment under trettio (30) dagar från orderdatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden betalar returfrakten för återköpsreturen. Vid önskemål om återköp/Retur kontakta oss (Kontakt). Du registrerar med ditt Ordernummer och den e-mailadress du använde vid köpetÅterköpta/returnerade produkter ska vara whatweride.com tillhanda senast inom 14 dagar. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kopia på ordersedel ska bifogas returen. Kunden står risken för produkten vid returtransport. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

2. REKLAMATION

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till whatweride.com, dock senast 10 kalenderdagar från leveransdatum samt på visst angivet sätt returnera produkten. Vid reklamation registrera ditt ärende till vår support (Kontakt). Du registrerar med ditt Ordernummer och den e-mailadress du använde vid köpetObservera att ett utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Produkten ska ha kommit whatweride.com tillhanda inom 14 kalenderdagar. Vid retur av produkten ska returfrakten till Whatweride.com vara betald. Vidare ska ordernummer, faktura och en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har whatweride.com rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Whatweride.com förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

3. TRANSPORTSKADOR

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till whatweride.com, företrädesvis via mail till: info@whatweride.com. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom 7 kalenderdagar från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och whatweride.com.

4. GARANTI

Garantier på varor lämnas av produkternas respektive tillverkare. Whatweride.com lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.