Privacy Policy

INTEGRITETSPOLICY – WHAT WE RIDE

1. VI BRYR OSS OM DIN INTEGRITET

Detta meddelande beskriver hur vi, WHAT WE RIDE som drivs av AK Cycling AB (”WHAT WE RIDE”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss när du använder vår webbplats https://whatweride.com/ (”webbplatsen”). Läs igenom det noggrant. Vi bryr oss om din integritet. Därför har vi infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder vår webbplats.

2. VILKA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

2.1 Behandla beställningar som görs via vår webbplats

I samband med en beställning samlar vi in information om ditt namn (förnamn och efternamn), din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress. Vi behandlar den insamlade informationen i syfte att administrera din beställning, däribland för att kommunicera med dig angående beställningen (t.ex. för supportändamål i händelse av problem med leveransen av varorna) och för att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Det går inte att vara kund till WHAT WE RIDE utan att godkänna hanteringen av ovan angivna personuppgifter. WHAT WE RIDE kommer att bevara dina uppgifter så länge du är kund till företaget och i ytterligare 36 månader för ovan angivna ändamål. Därefter kommer de att sparas i enlighet med vissa lagkrav, exempelvis den svenska bokföringslagen. När den här tiden har gått När denna tid gått ut kommer dina personuppgifter att raderas. Om du betalar via webbplatsen måste du även uppge ytterligare information, t.ex. betal- eller kreditkortsinformation. Vi använder tredjepartsleverantörer av betaltjänster för att hantera betalningar via webbplatsen. Betalningsleverantörerna är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter i syfte att hantera betalningar. De kategorier av personuppgifter som beskrivs ovan måste lämnas för att vi ska kunna administrera din beställning. Om du inte lämnar den information som krävs kommer vi inte att kunna behandla din beställning. Vi sparar information om din beställning och transaktion, inklusive eventuella e-postmeddelanden som utväxlats med supporten angående beställningen, för den händelse problem skulle uppstå med de levererade produkterna och för bokföringsändamål.

2.2 Användning av webbplatsen och nyhetsbrev

Baserat på ditt samtycke kan vi även komma att behandla personuppgifter, t.ex. ditt namn och din e-postadress, som du frivilligt lämnar till oss när du markerar en kryssruta i vår kassa, i samband med att du recenserar en produkt eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Alla publicerade recensioner kommer att sparas tills vidare och vi kommer att fortsätta skicka vårt nyhetsbrev till dig tills du avregistrerar dig från framtida meddelanden från oss. Vi samlar även in besökarstatistik, däribland innehåll och sidor som besökts, hänvisande webbplats och sökningar som gjorts på vår webbplats. Vi använder uppgifterna för att anpassa användar- och shoppingupplevelsen online samt för att utveckla, testa och ständigt förbättra vår webbplats. Vi samlar inte in fullständiga IP-adresser. De insamlade uppgifterna kan följaktligen inte kopplas till eller användas för att identifiera dig. För att samla in besökarstatistik använder vi cookies eller liknande tekniker. Genom att aktivera cookies i din webbläsare och använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies. För mer information om vår användning av cookies ber vi dig läsa vår cookiepolicy, som du hittar här.

2.3 Direktmarknadsföring och undersökningar

Baserat på ditt samtycke kan vi komma att behandla din e-postadress för att skicka direktmarknadsföringsinformation till dig i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera dig om erbjudanden som rör våra produkter och tjänster. Vi kan även komma att behandla information som rör din beställningshistorik, ditt ordervärde, vilken betalningsmetod du använt och från vilket land du besökte vår webbplats, i syfte att skicka relevanta och skräddarsydda erbjudanden till dig via e-post och andra liknande, elektroniska kommunikationssätt. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från framtida meddelanden från oss, vilket du gör med nedanstående kontaktuppgifter. Vidare kan vi komma att behandla ditt namn, din e-postadress och din beställningshistorik för att genomföra kundundersökningar i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att skaffa mer kunskap om hur våra kunder ser på oss och våra produkter och tjänster. De individuella resultaten av undersökningarna sparas bara under den tid det tar för oss att sammanställa resultaten på en aggregerad nivå, varefter de raderas. Den aggregerade informationen sparas tills vidare.

2.4 Statistik och affärsutveckling

Vi kan komma att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss, däribland plats, produktkategorier som du har köpt och information om betalningsmetod, vid användning av vår webbplats för statistikändamål, t.ex. för att se hur många personer i en viss åldersgrupp som har köpt en viss produkt. Den här statistiska informationen kan komma att användas för affärsutvecklingsändamål. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ständigt förbättra vår verksamhet och tillhandahålla nya produkter och tjänster.

3. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Tredjepartsleverantörer av betaltjänster

Dina personuppgifter skulle kunna komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som bistår i vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att hantera dina personuppgifter i enlighet med de riktlinjer för vilka de samlades in. Vi använder tredjepartsleverantörer av betaltjänster för att hantera betalningar via vår webbplats. För att administrera beställningen och för att fullgöra avtalet mellan dig och oss kommer vi att lämna ut information om ditt namn, din adress, din beställningsinformation och din betal- eller kreditkortsinformation samt vilken enhet som använts för köpet till tredjepartsleverantören av betaltjänster. Som vi anger ovan är betalningsleverantörerna personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter i syfte att hantera betalningar.

3.2 Leverans- och lagringspartner och andra tredjepartsleverantörer av tjänster

Vi använder tredjepartspartner för leverans- och lagringstjänster för att hantera beställningar. Följaktligen kommer vi, i syfte att administrera beställningen och fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, att dela dina personuppgifter, däribland ditt namn, din adress och ditt telefonnummer, utöver beställningsinformation, med våra leverans- och lagringspartner. Dessutom kan vi, för de ändamål som beskrivs ovan i avsnitt 2, komma att anlita ytterligare tredjepartsleverantörer av tjänster, som inte nämns i detta avsnitt, t.ex. för att genomföra kundundersökningar och skicka skräddarsydda erbjudanden. De tredjepartsleverantörer av tjänster som vi anlitar är enligt avtal skyldiga att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra stränga instruktioner, och de får inte använda dina uppgifter för sina egna ändamål. Dessutom är de skyldiga att genomföra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

3.3 Andra tredje parter

Slutligen kan vi komma att behandla och lämna ut de personuppgifter som du har lämnat till andra tredje parter än de som beskrivs ovan, i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa tillämpliga lagar och bestämmelser och lagliga begäranden från regel- och tillsynsmyndigheter eller relevanta beslut från behöriga domstolar och offentliga myndigheter och att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Dessutom kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter vid en eventuell sammanslagning eller överföring av tillgångar, i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra en sådan sammanslagning eller överföring av tillgångar.

4. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att, i den mån vår behandling är baserad på ditt samtycke, när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter. Självklart har du även rätt att anföra ett klagomål till den lokala datainspektion om du skulle vilja göra det. Från och med den 25 maj 2018 har du även, i den utsträckning som anges i tillämplig dataskyddslagstiftning, rätt till radering av personuppgifter, rätt till begränsning av behandlingen, rätt att invända mot viss behandling och rätt till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet omfattar sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar antingen baserat på ditt samtycke eller i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig. Dessa omfattar normalt ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, din beställningsinformation och din beställningshistorik. De kan även omfatta eventuella produktrecensioner som du har gjort på webbplatsen och resultat av undersökningar.

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

Vi använder tredjepartspartner för leverans- och lagringstjänster som är baserade i Kina, Japan och USA. Följaktligen kan dina personuppgifter i samband med ett köp överföras till länder utanför EU/EES som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som länder inom EU/EES. För att försäkra oss om ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas, genom dataöverföringsavtal med standardklausuler om dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen. Från och med den 25 maj 2018 har du rätt att få en kopia av klausulerna genom att kontakta oss med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter.

6. HUR KOMMER VI ATT INFORMERA DIG OM ÄNDRINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Om vi gör några ändringar av denna information kommer vi att meddela dig i hjälpcentret. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad om vår integritetspolicy när du besöker vår webbplats.

7. FRÅGOR?

Om du har några frågor eller funderingar som rör vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter.

WHAT WE RIDE
c/o AK Cycling AB (559303-2898)
Vattengränd 31
19274 Sollentuna
Sweden

info@whatweride.com